‘Hajo, een Joodse vluchteling’, documentaire met inleiding en nagesprek

Nederlands-Duits Café – Niederländisch-Deutsches Café
Dinsdagavond 18 oktober 2022, 18.30-20.00 uur
Hajo, een Joodse vluchteling’, documentaire met inleiding en nagesprek
Bibliotheek Gronau, Parkstraße 1
Entree €5, incl koffie/thee/wijn, scholieren/studenten gratis.


Documentairemaakster Jacqueline de Bruijn komt dinsdagavond 18 oktober naar de Stadtbücherei in Gronau voor de presentatie van ‘Hajo, een Joodse vluchteling’.
Deze vorig jaar uitgekomen film is het ego document van Hajo Meijer (1924-2014). Hij werd in Bielefeld (Dld) geboren, vluchtte voor het nazibewind naar Nederland waar hij zich na de oorlog bij Philips opwerkte tot directeur van het Natuurkundig Laboratorium. Na zijn pensionering werd hij politiek actief en was mede-oprichter van ‘’Een Ander Joods Geluid’. In 2003 schreef hij het boek ‘Het einde van het Jodendom’ waarin hij concludeert dat de staat Israël de Holocaust misbruikt als rechtvaardiging voor misdaden van dit land tegen de Palestijnen.

Jacqueline de Bruijn reisde voor de film met Hajo Meyer (kort voor diens dood) en zijn vrouw Chris Meijer-Tilanus naar plaatsen terug in de tijd. Begin 1939, na de Kristalnacht, was Hao één van de 1500 kinderen, die met een kindertransport naar Nederland kwamen. In het kamp voor Palestina Pioniers in de Wieringermeer kreeg hij een opleiding tot machinebankwerker. Toen hij in de oorlog op zijn onderduikadres werd verraden, werd hij afgevoerd naar concentratiekamp Auschwitz. Hij overleefde dankzij tewerkstelling als bankwerker bij het onderhoud van treinwagons. Zijn ouders werden door de nazi’s omgebracht in concentratiekamp Theresiënstadt.

De filmvertoning is met een inleiding door de maakster, inclusief nagesprek. De organisatie is in handen van Debat aan de Markt Enschede, in samenwerking met Palestina Werkgroep Enschede.

Laatste Bijeenkomst van de Oecumenische Vrouwengroep Twente – Bethlehem

Het was een bijzondere bijeenkomst met een lach en een traan: we vierden het 3e lustrum van de OVTB en tegelijk was het een opheffingsbijeenkomst. Ondanks de coronatijd konden we toch met 23 mensen bij elkaar komen. Mensen vanuit het land, mensen van het eerste uur en belangstellenden.
Onze eregast was “onze ambassadeur uit Bethlehem”, Toine van Teeffelen. Werkzaam bij het AEI en betrokken bij het Soemoedhuis en op de hoogte van de vrouwengroepen en het Soemoedkoor. Juist met hen hebben we een nauwe band en we zijn Rania Murat dankbaar dat zij deze groepen onder haar hoede heeft! “Laatste Bijeenkomst van de Oecumenische Vrouwengroep Twente – Bethlehem” verder lezen

Thema-avond over de Masterscriptie “De tijd dringt. Kairos Palestina: een uitdaging tot vrede”

Ruim 30 mensen zijn ingegaan op de uitnodiging, komend vanuit de diverse organisaties.

Opening

Margreet Stroo, voorzitter van de OVTB, heet allen welkom, in het bijzonder Ds Carla Borgers — Doopsgezind
predikant uit Delden — die vanavond het thema zal inleiden.
Het thema Vrede — Trauma — Religie ligt ten grondslag aan Carla’s masterstudie aan de VU.
Er zijn trauma’s aan Israëlische en Palestijnse kant. Het Kairos Palestina Document heeft ten doel beide
groepen bijeen te brengen en met elkaar te verzoenen. Margreet leest daarom het gedicht Grenzen
“De grens is gelijk voor jou en mij. Hoe kunnen we elkaar vinden? We zoeken naar een pad dat eindigt waar
vergeving begint.”
“Thema-avond over de Masterscriptie “De tijd dringt. Kairos Palestina: een uitdaging tot vrede”” verder lezen

De tijd dringt

Ds. Carla Borgers, doopsgezind predikant in Twente komt op 26 november 2019 om 19:30 uur in de Ontmoetingskerk spreken over haar afstudeerscriptie “De tijd dringt”, in het kader van haar Masterspecialisatie Peace, Trauma en Religion (Vrede, Trauma en Religie) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Zij heeft in 2017 hiervoor een studiereis gemaakt naar Israël-Palestina. De reis bestond uit een mix van colleges, lokale
excursies en ontmoetingen met lokale mensen. Daaronder waren zowel slachtoffers van het conflict uit Israël en Palestina
als mensen die betrokken zijn bij het oplossen van het conflict en het stichten van vrede, zowel van Palestijnse als Israëlische
kant.

Ds. Borgers wil zich als mens en als christen niet neerleggen bij de mening dat de situatie, hoe complex ook, hopeloos is. Haar onderzoekswaag is: Hoe kan het Kairos Palestina document bijdragen aan een oplossing van het conflict tussen Israël en de Palestijnen?

Zij zal de nadruk leggen op de verschillende verhalen, de trauma’s bij de joodse Israëliërs en bij de Palestijnen, die daarbij een rol spelen en de bijdrage die het Kairos document kan spelen om die posities
dichter bij elkaar te brengen.

Zij komt spreken op uitnodiging van Kerk en Israël, de Palestina Werkgroep Enschede en de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem.