Onzinnig en belachelijk

Onzinnig en belachelijk. Zo typeert de Palestina Werkgroep Enschede de uitspraak van burgemeester Roelof Bleker dat hij in zijn gemeente geen stickers duldt met de tekst ‘Palestina Free’. Want ‘grievend voor Joden in Enschede’ ‘onnodig provocerend’ en ‘niet passend in onze stad’.

Amnesty International, Human Rights Watch en ook de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem reppen van een Israël-politiek van pure Apartheid jegens de Palestijnen. En nu vindt Roelof Bleker de roep om een vrij Palestina onnodig provocerend?

Samen voor Palestina: stop het geweld – stop de onderdrukking

Op zondag 15 oktober staan wij Samen voor Palestina. Voor een einde aan het geweld en de rechteloosheid, voor vrede en veiligheid.
Palestina Werkgroep Enschede roept u op om aan de manifestatie in Amsterdam van de Dam naar het Westerpark deel te nemen. Met de trein van 11:16 van station Enschede bent u op tijd in Amsterdam.

Afgelopen weekend werd de wereld opgeschrikt door de gebeurtenissen. Politici buitelen over elkaar heen om het geweld te veroordelen en om wederom hun onvoorwaardelijke steun aan Israël te betuigen.

Maar politici die meegaan in het bedrieglijke beeld alsof het geweld afgelopen weekend begon, verdoezelen het Israëlische geweld van 75 jaar etnische zuivering, onderdrukking, militaire bezetting en apartheid.

De oorzaak van geweld is onderdrukking. En om alle geweld te beëindigen – van de onderdrukker zowel als van de onderdrukte – MOET de onderdrukking stoppen.

Lees verder …

Tubantia bericht over Palestijnse Tukker Nabil Sahhar

Vanochtend een bericht in de Tubantia over Nabil Sahhar uit Den Ham. Over zijn visie op de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij noemt dit nadrukkelijk geen religieuze strijd maar een koloniaal probleem. Het is verzet tegen 75 jaar bezetting. Diep in zijn hart hoopt hij nog altijd dat er vrede komt met twee staten die naast elkaar bestaan of één staat waarin mensen met verschillende religies samenleven, net als Nederland.

7 oktober

Verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël, Gaza en Palestina. Burgers mogen nooit doelwit zijn. Ontwikkelingen tonen wederom aan dat de internationale gemeenschap na decennia passiviteit en straffeloosheid actie dient te ondernemen om het internationaal recht te handhaven en bij te dragen aan rechtvaardigheid, veiligheid, vrede en gelijke rechten voor allen in Israël en Palestina. PWE schaart zich achter deze verklaring van The Rights Forum.

Het Palestijnse BDS National Committee verklaarde zaterdag:
De BDS-beweging heeft scherpe kritiek op de regeringen van het koloniale Westen, omdat ze, wederom, hypocriet achter apartheid Israël staan en de bedrieglijke tijdlijn van het huidige ‘geweld’ kritiekloos overnemen, alsof het allemaal vanmorgen begon met de krachtige gewapende reactie van de onderdrukte Palestijnen in Gaza. Lees verder …

 

Prik geen apartheidspieper aan je vork

De Palestina Werkgroep Enschede roept deze weken de consument op geen apartheidspiepers te kopen uit Israël. In de periode dat er nog geen aardappels kunnen worden geoogst van Nederlandse bodem importeert Nederland op de wereldmarkt aardappels tegen een gunstige prijs, waarvan bijna 20% uit Israël. Als wereldleider van pootaardappels lijkt het vanzelfsprekend dat de Nederlandse groothandel voor groenten en fruit op haar beurt aardappels uit Israël importeert. Waarom dan toch een consumentenboycot?

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de staat Israël werd opgericht. In het aan Israël door de VN toegewezen gebied verdreven Israëlische terreur groepen ruim 700.000 Palestijnse bewoners uit steden, dorpen en van het platteland om plaats te maken voor nieuwe joodse emigranten. In deze strijd werd gepoogd niet alleen de Palestijnse geschiedenis en cultuur te verwoesten maar ook om 531 Palestijnse dorpen met de grond gelijk te maken. De Palestijnse inheemse bevolking werd tot over de grenzen van het Britse mandaat gebied verdreven. Tot op heden hebben zij geen recht op terugkeer.

In het noorden van de Negev woestijn werd in 1948 90% van de inheemse bevolking naar Egypte en Jordanië verjaagd. Landbouwgronden en vee onteigend. Nieuwe Israëlische wetgeving bepaalde dat de overgebleven 10.000 bedoeïnen niet meer naar haar eigen landbouw gronden mocht migreren maar in door de overheid aangewezen nieuw te bouwen getto’s moest gaan wonen zonder enige vorm van compensatie. Weigeraars verzamelden zich in zgn. niet erkende dorpen. Hierdoor verloren zij hun recht op overheid ondersteuning voor onderwijs, gezondheidszorg en de aanleg van infrastructuur. Juist dit gebied biedt een gunstig klimaat voor de aardappelteelt.

Voor dit vergaande zorgvuldig geplande en nog steeds gestaag doorgaande overheid beleid is Israël door vele internationale mensenrechten organisaties zoals Amnesty International, Human Rights Watch en de Israëlische mensenrechten organisatie B’Tselem benoemd als een Apartheid Staat. In 2004 leidde de bouw van een ruim 700 km lange muur tussen Israël en de bezette Palestijnse gebieden tot toenemende vrijheidsbeperkende maatregelen voor de Palestijnse bevolking evenals tot voortgaande confiscatie van landbouwgrond voor spergebied, militair oefenterrein en de bouw van illegale nederzettingen. In 2005 hebben 170 maatschappelijke Palestijnse organisaties opgeroepen Israël zowel cultureel als economisch te boycotten. Recent zijn steden begonnen Israël te boycotten. Wij als gewone burgers hebben de kracht dit racisme en deze onmenselijkheid te beëindigen.

Hoe? Wij kunnen beginnen met kleine stappen met een groot bereik. In een tijd dat er volop aardappels uit Israël in onze supermarkt schappen liggen kunnen wij een signaal afgeven door deze aardappels niet te kopen. Let hiertoe op de vermelding land van oorsprong: Israël. Zo kunnen wij een halt toeroepen aan dit racisme en deze voortgaande verdrijving van de inheemse Palestijnse bevolking. Prik dus geen apartheidspieper aan uw vork.