‘Hajo, een Joodse vluchteling’, documentaire met inleiding en nagesprek

Nederlands-Duits Café – Niederländisch-Deutsches Café
Dinsdagavond 18 oktober 2022, 18.30-20.00 uur
Hajo, een Joodse vluchteling’, documentaire met inleiding en nagesprek
Bibliotheek Gronau, Parkstraße 1
Entree €5, incl koffie/thee/wijn, scholieren/studenten gratis.


Documentairemaakster Jacqueline de Bruijn komt dinsdagavond 18 oktober naar de Stadtbücherei in Gronau voor de presentatie van ‘Hajo, een Joodse vluchteling’.
Deze vorig jaar uitgekomen film is het ego document van Hajo Meijer (1924-2014). Hij werd in Bielefeld (Dld) geboren, vluchtte voor het nazibewind naar Nederland waar hij zich na de oorlog bij Philips opwerkte tot directeur van het Natuurkundig Laboratorium. Na zijn pensionering werd hij politiek actief en was mede-oprichter van ‘’Een Ander Joods Geluid’. In 2003 schreef hij het boek ‘Het einde van het Jodendom’ waarin hij concludeert dat de staat Israël de Holocaust misbruikt als rechtvaardiging voor misdaden van dit land tegen de Palestijnen.

Jacqueline de Bruijn reisde voor de film met Hajo Meyer (kort voor diens dood) en zijn vrouw Chris Meijer-Tilanus naar plaatsen terug in de tijd. Begin 1939, na de Kristalnacht, was Hao één van de 1500 kinderen, die met een kindertransport naar Nederland kwamen. In het kamp voor Palestina Pioniers in de Wieringermeer kreeg hij een opleiding tot machinebankwerker. Toen hij in de oorlog op zijn onderduikadres werd verraden, werd hij afgevoerd naar concentratiekamp Auschwitz. Hij overleefde dankzij tewerkstelling als bankwerker bij het onderhoud van treinwagons. Zijn ouders werden door de nazi’s omgebracht in concentratiekamp Theresiënstadt.

De filmvertoning is met een inleiding door de maakster, inclusief nagesprek. De organisatie is in handen van Debat aan de Markt Enschede, in samenwerking met Palestina Werkgroep Enschede.

Europese Burgerinitiatief “Stop handel met nederzettingen”. DOET U MEE?

Een coalitie van 150 organisaties streeft naar een Europees verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden. EU ingezetenen kunnen dit initiatief met een handtekening steunen.

De Europese Unie (EU) beschouwt de bouw van zogenoemde ‘nederzettingen’ door een bezettende mogendheid als illegaal en een obstakel voor internationale vrede en stabiliteit. Onder het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (het statuut van Rome) geldt de stichting van dergelijke nederzettingen in bezette gebieden als een oorlogsmisdaad.
Niettemin staan de EU en haar 27 lidstaten, waaronder Nederland, handel met nederzettingen toe. Daarmee negeren zij hun verplichting onder internationaal recht om schendingen van dat recht – zoals de stichting van nederzettingen – niet te erkennen en niet te steunen. Door de handel met nederzettingen toe te staan dragen de EU en de lidstaten juist bij aan hun levensvatbaarheid en erkennen zij feitelijk hun (illegale) bestaan.
Met een Europees Burgerinitiatief (EBI) streeft een coalitie van 150 organisaties, verenigd in de coalitie “Stop Trade with Settlements” ( Stop Handel met Nederzettingen), naar een Europees verbod op handel met alle illegale nederzettingen in bezette gebieden – nu en in de toekomst.
Naast vooraanstaande internationale organisaties als Human Rights Watch en Avaaz, maken de Nederlandse organisaties als Humanitas en The Rights Forum deel uit van de coalitie. Een EBI is een officieel democratisch instrument van de Europese Unie, waarmee EU burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Met dit EBI wordt de Europese commissie gevraagd een wetsvoorstel op te stellen waarmee voorgoed een eind wordt gemaakt aan de illegale handel. Slaagt de coalitie erin in een jaar tijd – dwz voor 20 februari 2023 – ten minste een miljoen EU burgers achter het initiatief te krijgen, dan is de Commissie wettelijk verplicht daarop in te gaan.
Alle ingezetenen van de EU kunnen de campagne met hun handtekening steunen. Dit kan op de websites van The Rights Forum en de coalitie (stopsettlements.org)
Het bekendste voorbeeld van handel met illegale nederzettingen is de Europese omgang met Israëlische nederzettingen in Palestijns bezet gebied. Handel met de Israëlische nederzettingen wordt ook na 55 jaar bezetting toegestaan. De afzonderlijke EU lidstaten volgen ieder hun eigen contraproductieve koers. Uitgezonderd Finland en Ierland, hebben de EU lidstaten geen handels beperkingen ingevoerd. Omgekeerd staat het de Israëlische kolonisten vrij hun producten op de Nederlandse en Europese markt te verkopen.
Het is nu aan alle 150 organisaties van de EU coalitie en burgers die streven naar een rechtvaardiger en vreedzamer wereld om een miljoen handtekeningen bij elkaar te krijgen. Daarvoor hebben wij nog een klein jaar de tijd.

DOET U MEE?

Ga dan naar de website

Deppenbroek

Hoe Israël omgaat met de Palestijnse bevolking komt neer op een politiek van Apartheid. Amnesty International, Human Rights Watch en de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem concluderen dat in rapporten.

Om die reden roept de Palestina Werkgroep Enschede inmiddels voor het vierde achtereenvolgende jaar op geen Israëlische aardappelen en andere producten uit Israël te kopen. Als geweldloos protest tegen de Apartheid. Zaterdag gebeurde dat bij de AH- vestiging in winkelcentrum Deppenbroek.

Palestina Werkgroep Enschede voert actie tegen Israëlische aardappelen

Voor het vierde achtereenvolgende jaar voert de Palestina Werkgroep Enschede (PWE) actie tegen de verkoop van Israëlische aardappelen, dit om de Joodse staat onder druk te zetten te stoppen met haar Apartheidspolitiek jegens de Palestijnen. Al in 2005 riepen 171 Palestijnse organisaties op Israël zowel economisch als cultureel te boycotten.

Waar andere supermarktketens inmiddels geen of slechts sporadisch Israëlische aardappelen aan de consument aanbieden, koos Albert Heijn er vorig jaar voor om de herkomst van de gewraakte aardappelen te maskeren met de landcode IL in plaats van Israël. Naar aanleiding van een persbericht van PWE hierover informeerde TC Tubantia bij AH. Een woordvoerder van de grootgrutter zei tegenover de consument geen onduidelijkheid te willen laten bestaan, voortaan zal AH weer de volledige landsnaam noemen en de eerste Israëlische aardappelen troffen wij inmiddels alweer in de schappen aan.

Actievoerders van de PWE ervaren bij deze actie veel instemming van het publiek. “Had ik het geweten, dan had ik meegedaan,” zo horen wij. Mensen die de komende maand aan deze actie mee willen doen kunnen contact opnemen met het secretariaat van de PWE via info@palestinawerkgroepenschede.nl