Postume gift oud-secretaris aan ‘Tent of Nations’

Wim Kramers tijdens het planten van olijfbomen in Palestina, februari 2013. Foto: Olijfboom Campagne ‘Houd hoop levend’.

Wim Kramers (82), toegewijd secretaris van de Palestina Werkgroep Enschede, overleed 30 december 2018. Op 5 januari 2019 was het afscheid in een overvolle Remonstrantse Kerk in Hengelo.

Wim Kramers was een veelzijdig man met een zachtmoedig en ruim hart voor de mens in de marge, zowel in Enschede als ver buiten onze landsgrenzen, zoals voor een kindertehuis in de Oekraïne en de kinderkampen van de Tent of Nations in Palestina. Op velerlei wijze heeft hij zich zowel in zijn arbeidzame als op pensioengerechtigde leven ingezet om de wereld tot een betere plek te maken voor zijn mede mens.

“Postume gift oud-secretaris aan ‘Tent of Nations’” verder lezen