Europese Burgerinitiatief “Stop handel met nederzettingen”. DOET U MEE?

Een coalitie van 150 organisaties streeft naar een Europees verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden. EU ingezetenen kunnen dit initiatief met een handtekening steunen.

De Europese Unie (EU) beschouwt de bouw van zogenoemde ‘nederzettingen’ door een bezettende mogendheid als illegaal en een obstakel voor internationale vrede en stabiliteit. Onder het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (het statuut van Rome) geldt de stichting van dergelijke nederzettingen in bezette gebieden als een oorlogsmisdaad.
Niettemin staan de EU en haar 27 lidstaten, waaronder Nederland, handel met nederzettingen toe. Daarmee negeren zij hun verplichting onder internationaal recht om schendingen van dat recht – zoals de stichting van nederzettingen – niet te erkennen en niet te steunen. Door de handel met nederzettingen toe te staan dragen de EU en de lidstaten juist bij aan hun levensvatbaarheid en erkennen zij feitelijk hun (illegale) bestaan.
Met een Europees Burgerinitiatief (EBI) streeft een coalitie van 150 organisaties, verenigd in de coalitie “Stop Trade with Settlements” ( Stop Handel met Nederzettingen), naar een Europees verbod op handel met alle illegale nederzettingen in bezette gebieden – nu en in de toekomst. “Europese Burgerinitiatief “Stop handel met nederzettingen”. DOET U MEE?” verder lezen