100 jaar Balfour Declaration

Zaterdagmiddag 11 november (14 uur) houdt dr. Egbert Harmsen/Leiden in de openbare bibliotheek een inleiding over “100 jaar Balfour Declaration” de verklaring die ten grondslag ligt aan de stichting van de staat Israël in 1948.

Zie voor het hele programma Palestina Anders Belicht.