Postume gift oud-secretaris aan ‘Tent of Nations’

Wim Kramers tijdens het planten van olijfbomen in Palestina, februari 2013. Foto: Olijfboom Campagne ‘Houd hoop levend’.

Wim Kramers (82), toegewijd secretaris van de Palestina Werkgroep Enschede, overleed 30 december 2018. Op 5 januari 2019 was het afscheid in een overvolle Remonstrantse Kerk in Hengelo.

Wim Kramers was een veelzijdig man met een zachtmoedig en ruim hart voor de mens in de marge, zowel in Enschede als ver buiten onze landsgrenzen, zoals voor een kindertehuis in de Oekraïne en de kinderkampen van de Tent of Nations in Palestina. Op velerlei wijze heeft hij zich zowel in zijn arbeidzame als op pensioengerechtigde leven ingezet om de wereld tot een betere plek te maken voor zijn mede mens.

In 2013 maakte Wim met een veertig internationals een reis naar Palestina in het kader van de Olijfboom Campagne “Houd hoop levend”. Hij plantte daar zelf de olijfbomen, die hij en zijn vrouw Henny geschonken kregen bij hun veertigjarig trouwfeest.

Bij de uitvaart van Wim in januari jongstleden is nog eens een bedrag van 1550 euro ingezameld voor de Tent of Nations, een ecologisch project van de familie Nassar nabij Bethlehem/Palestina. Het geld is 9 februari j.l. op de Vrienden dag van de Tent of Nations in Driebergen overhandigt aan Daoud Nassar, projectleider en initiatiefnemer van de Tent of Nations. De Palestina Werkgroep Enschede vindt het een eer Wim Kramers als zijn secretaris te hebben gehad. Hij ruste in vrede.