Europese Burgerinitiatief “Stop handel met nederzettingen”. DOET U MEE?

Een coalitie van 150 organisaties streeft naar een Europees verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden. EU ingezetenen kunnen dit initiatief met een handtekening steunen.

De Europese Unie (EU) beschouwt de bouw van zogenoemde ‘nederzettingen’ door een bezettende mogendheid als illegaal en een obstakel voor internationale vrede en stabiliteit. Onder het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (het statuut van Rome) geldt de stichting van dergelijke nederzettingen in bezette gebieden als een oorlogsmisdaad.
Niettemin staan de EU en haar 27 lidstaten, waaronder Nederland, handel met nederzettingen toe. Daarmee negeren zij hun verplichting onder internationaal recht om schendingen van dat recht – zoals de stichting van nederzettingen – niet te erkennen en niet te steunen. Door de handel met nederzettingen toe te staan dragen de EU en de lidstaten juist bij aan hun levensvatbaarheid en erkennen zij feitelijk hun (illegale) bestaan.
Met een Europees Burgerinitiatief (EBI) streeft een coalitie van 150 organisaties, verenigd in de coalitie “Stop Trade with Settlements” ( Stop Handel met Nederzettingen), naar een Europees verbod op handel met alle illegale nederzettingen in bezette gebieden – nu en in de toekomst.Naast vooraanstaande internationale organisaties als Human Rights Watch en Avaaz, maken de Nederlandse organisaties als Humanitas en The Rights Forum deel uit van de coalitie. Een EBI is een officieel democratisch instrument van de Europese Unie, waarmee EU burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Met dit EBI wordt de Europese commissie gevraagd een wetsvoorstel op te stellen waarmee voorgoed een eind wordt gemaakt aan de illegale handel. Slaagt de coalitie erin in een jaar tijd – dwz voor 20 februari 2023 – ten minste een miljoen EU burgers achter het initiatief te krijgen, dan is de Commissie wettelijk verplicht daarop in te gaan.
Alle ingezetenen van de EU kunnen de campagne met hun handtekening steunen. Dit kan op de websites van The Rights Forum en de coalitie (stopsettlements.org)
Het bekendste voorbeeld van handel met illegale nederzettingen is de Europese omgang met Israëlische nederzettingen in Palestijns bezet gebied. Handel met de Israëlische nederzettingen wordt ook na 55 jaar bezetting toegestaan. De afzonderlijke EU lidstaten volgen ieder hun eigen contraproductieve koers. Uitgezonderd Finland en Ierland, hebben de EU lidstaten geen handels beperkingen ingevoerd. Omgekeerd staat het de Israëlische kolonisten vrij hun producten op de Nederlandse en Europese markt te verkopen.
Het is nu aan alle 150 organisaties van de EU coalitie en burgers die streven naar een rechtvaardiger en vreedzamer wereld om een miljoen handtekeningen bij elkaar te krijgen. Daarvoor hebben wij nog een klein jaar de tijd.

DOET U MEE?

Ga dan naar de website