Brief aan gemeente

Op 1 november 2016 heeft de Palestina Werkgroep Enschede een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede gestuurd inzake de beveiliging van o.a. het Stadhuis door het bedrijf G4S.

Op woensdag 9 november reageerde de gemeente als volgt:

Ik reageer hierbij namens de gemeente Enschede op uw brief van 1 november jl inzake de inhuur van beveiliging door Enschede van G4S. De gemeente Enschede heeft per 10 oktober 2016 het contract met G4S beëindigd.