Tent of Nations: baken van hoop in een grimmige tijd

Een hartverwarmende ontmoeting in de Nicolai Kerk in Utrecht met Daoud, Jihan en Shadin Nassar van de Tent of Nations op zaterdagmiddag 6 april bracht licht op de vele vragen over het wel en wee op hun boerderij op een heuveltop nabij Bethlehem.

“Het is niet genoeg om over gerechtigheid te spreken zonder dat er stappen worden genomen” stelde Daoud. Samen met zijn vrouw Jihan en hun oudste dochter reisde hij naar Europa voor gesprekken met politici, interviews met journalisten en een ontmoeting met de Vrienden van Tent of Nations Nederland in Utrecht. Ruim 250 belangstellenden werden door Daoud bijgepraat over de steeds grimmiger wordende situatie rondom de Tent of Nations. Hij benadrukte de broodnodige inzet van internationale vrijwilligers voor de bescherming van het terrein en het behoud en verzorging van landbouwgrond en boomgaarden.

De boerderij is door de toegenomen willekeurige sluiting van checkpoints, strengere controles van het Israëlische leger en de steeds fellere agressie van kolonisten van het vijftal nederzettingen nabij de boerderij steeds moeilijker bereikbaar. Soldaten beschieten en vermoorden steeds sneller Palestijnen die verdachte bewegingen maken. Kolonisten zijn zwaar bewapend met defensie materiaal. Vanwege inzet van Israëlische reservisten voor Gaza nemen de kolonisten hebben steeds meer de controle in het C- gebied van de Westelijke Jordaanoever van het Israëlische leger over.

De familie Nassar woont in de stad Bethlehem. Hun 40 ha omvattende boerderij ligt op een heuveltop ten zuiden van Bethlehem steeds meer omklemt door een vijftal illegale nederzettingen. De acht kilometer route naar de boerderij gaat sinds 7 oktober 2023 alleen via een aantal Palestijnse dorpjes. De rechtstreekse toegangsweg is door het Israëlische leger met een roadblock en een hoge aarden wal afgesloten. Een nieuwe verbindingsweg van de Israëlische nederzetting Efrat naar de regionale weg 60 loopt dwars over de landbouwgrond van de familie Nassar. Hiervoor is een deel van de landbouwgrond onteigend en de boerderij van de familie nog moeilijker bereikbaar.

De oorlog in Gaza heeft ook enorme gevolgen voor C gebied in en rondom Bethlehem. Verlies van werk in Israël, 70% werkloosheid in en rondom Bethlehem, toename aan geweld, verlies aan inkomsten door minder toerisme, reisbeperkingen door afsluiting van wegen en toename van checkpoints. De beperktere toegang tot Palestijnse landbouwgrond heeft over de hele westelijke Jordaanoever de oogst verminderd, beplanting beperkt en de zorg voor de jonge nieuwe aanplant bemoeilijkt. Voor de corona pandemie ontving Bethlehem in het hoogseizoen 5000 bezoekers per dag! Tent of Nations ontving jaarlijks 10.000 bezoekers.

Inzet van internationale vrijwilligers op de boerderij voor beveiliging en zorg voor de boomgaard biedt uitkomst. Vrijwilligers kunnen in grotten en tenten verblijven, water komt uit opslagtanks, stroom van zonnepanelen, voedsel van het land, de opslag en Bethlehem.

Echter, zolang Buitenlandse Zaken code rood, ofwel een negatief reisadvies geeft, verleent de Nederlandse ambassade bij calamiteiten geen ondersteuning. Een reisverzekering eveneens niet.

Meta Floor, voorzitster van de Vrienden van de Tent of Nations verblijft de maanden mei, juni en juli op de boerderij. Zij beklemtoont dat vooral in de tijd dat zij op de boerderij is vrijwilligers, die bekend zijn met de situatie en getraind in geweldloze communicatie uit Nederland welkom zijn.

Standvastigheid in geloof dat gerechtigheid zal zegevieren, vertrouwen in bewustwording in de VS en EU dat wapens en onvoorwaardelijke steun aan de Israëlische overheid geen uitweg bieden voor Palestina en het Palestijnse volk en de steun van vele kringen “Vrienden van de Tent of Nations” wereldwijd maken dat Daoud, Jihan en Shadin de moed hebben hun verhaal over “Wij weigeren vijanden te zijn” te delen. Aan ons als ondersteuners en mede dragers van de verbindende boodschap van het werken aan een geweldloze oplossing voor de bezetting van de Palestijnse gebieden om met onze eigen middelen en mogelijkheden ons in te zetten voor een bijdrage in woord, gebed of draag en daadkracht.

Els du Rieu