Film “Holy Land”

De Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem vertoont in het kader van haar tweede lustrum de film “Holy Land” op dinsdagavond 10 oktober vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 in Enschede.

De Amerikaanse reisprogrammamaker Rick Steves schetst in deze één uur durende film (eigenlijk een aflevering van zijn reisprogramma) die door vrijwilligers van de Ontmoetingskerk van Nederlandse ondertitels is voorzien. Hij schetst zo feitelijk mogelijk de verschillende achtergronden van het Israëlisch-Palestijns conflict en laat vervolgens de meest uiteenlopende Israëlische en Palestijnse burgers aan het woord om kleur en betekenis te geven aan deze feiten.

Hij spreekt onder meer met Palestijnse studenten in Ramallah en met Israëlische kolonisten van een nederzetting op de Westbank, met orthodoxe joden in Jeruzalem en met Israëlische “Arabieren” in Haifa.

Deelnemers aan de door de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem geïnitieerde reis in het voorjaar van 2014 naar Palestina en Israël herkenden in dit ene uur heel veel van wat zij tijdens zo’n tiendaagse reis vol ontmoetingen met soortgelijke mensen hadden ervaren. Voor andere belangstellenden zal het een interessante en veelzijdige kijk op de complexe situatie in een gebied dat door twee volkeren en drie religies als “Heilig Land” wordt gezien.

Eenieder is welkom en de toegang is gratis.