Toespraak van Enes Sariakçe

Dames en heren,

Ik treed vandaag met een bezwaard hart naar voren om te spreken over de alarmerende en hartverscheurende gebeurtenissen die zich momenteel afspelen in Palestina, met bijzondere aandacht voor de tragische situatie in Gaza. Het is van groot belang dat we aandacht besteden aan dit ondraaglijke lijden en dat we ons bewust worden van de complexiteit van het conflict dat daar woedt.

De situatie in Gaza is niet slechts een kwestie van geopolitiek; het is een menselijke tragedie. Het conflict heeft niet alleen de fysieke infrastructuur van het gebied verwoest, maar heeft ook diepe wonden geslagen in de harten en levens van ontelbare onschuldige burgers. Kinderen groeien op in een wereld doordrenkt van angst en trauma, en families worden uit elkaar gescheurd door de gevolgen van deze oorlogsmisdaden.

Laten we niet vergeten dat achter de statistieken en nieuwsberichten echte mensen schuilen, mensen met dromen, hoop en een verlangen naar vrede. Elk verloren leven vertegenwoordigt een tragisch gemis en herinnert ons eraan dat het onrecht dat deze mensen treft niet genegeerd mag worden.

De complexiteit van het conflict vereist een nuchtere kijk op de geschiedenis, 75 jaar aan onderdrukking, 75 jaar aan verwoesting, 75 jaar aan uitsluiting. Dit. Moet. Stoppen. Het is van essentieel belang dat we ons inzetten voor een rechtvaardige en duurzame oplossing die respect heeft voor de rechten en waardigheid van alle betrokken partijen.

Diplomatie en dialoog moeten de leidende principes zijn bij het streven naar vrede. De internationale gemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om haar invloed aan te wenden en druk uit te oefenen op de betrokken partijen om de cyclus van geweld te doorbreken. Een duurzame vrede kan alleen tot stand komen door samenwerking, begrip en een eerlijke erkenning van de Palestijnen.

Het is een schande. Het is een schande dat de internationale gemeenschap onder leiding van de verenigde staten zich tot heden niet voldoende hard gemaakt hebben voor een staakt het vuren. Het is een schande. Het is een schande dat de Nederlandse regering zich blijft beroepen op het recht op zelfverdediging. Mark Rutte! Baby’s zijn geen hamas. Kinderen zijn geen hamas, Onschuldige burgers, ziekenhuizen, infrastructuren zijn geen hamas.

Tijdens deze zware periode is het van cruciaal belang dat we niet alleen onze solidariteit tonen, maar ook actief streven naar oplossingen. Laten we streven naar een wereld waarin dialoog de wapens vervangt, waar begrip en samenwerking bloeien boven conflicten.

Ik roep op tot mededogen, niet alleen in onze woorden maar ook in onze acties. Laten we samenwerken om een einde te maken aan het lijden van de mensen in Gaza en de bredere regio. Laten we werken aan een toekomst waarin vreedzaam samenleven de norm is en waar de kinderen van deze regio’s opgroeien in een wereld zonder angst en verwoesting.

Dank u wel.