50 jaar bezetting: hoe nu verder

Op donderdagavond 8 juni 2017 organiseert Enschede voor Vrede vanaf 19.30 uur een Vredestuinbijeenkomst onder de titel “50 jaar bezetting: hoe nu verder?” In afwijking tot vorige edities vindt deze laatste Vredestuin-bijeenkomst vóór de zomer plaats in de Openbare Bibliotheek (Pijpenstraat 15) in plaats van in de Wonne. Dit, omdat de inleiding van Jan Keulen, directeur van The Rights Forum, over de vraag “hoe nu verder?” voorafgegaan wordt door een drietal verbeeldingen van “50 jaar bezetting”.
50 jaar geleden, van 5 tot 10 juni 1967, vond in het Midden-Oosten de Zesdaagse Oorlog plaats die resulteerde in de Israëlische bezetting van de Sinaï, de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan. Met uitzondering van de Sinaï duurt deze bezetting van voornamelijk Palestijnse gebieden tot op de huidige dag en dus al 50 jaar voort. In strijd met het internationaal recht zijn op de bezette gebieden meer dan 100 nederzettingen gebouwd en waarin inmiddels 630.000 Israëlische kolonisten zijn komen wonen. Daar komen nog regelmatig nieuwe nederzettingen en kolonisten bij.
Wat dit voor de Palestijnen betekent is door freelance journalist Dirk Jan Visser en de onlangs door Israël het land uitgezette NRC-correspondent Derk Walters op indringende wijze in beeld gebracht in een interactieve webdocumentaire “The Holy Road” waaruit op 8 juni twee lange fragmenten vertoond zullen worden. Daarnaast zal de Nederlands-Palestijnse theatermaker Ibrahim Mousa een deel van zijn voorstelling “Transit” spelen over de moeilijkheden die een Nederlands-Palestijnse advocaat ondervindt om zijn in Nederland overleden vader in Palestijnse bodem te begraven.
Na deze confrontaties met het heden zal Jan Keulen een blik op de toekomst richten. Hoe nu verder? Journalist Jan Keulen is directeur van The Rights Forum, een organisatie die enkele jaren geleden door voormalig premier Van Agt werd opgericht en de Israëlische bezetting van Palestina vooral vanuit de optiek van het internationaal recht beziet. Vanzelfsprekend is daarna ruimte voor discussie en gesprek.