Ander Joods Geluid over bezetting van Palestina en vermeend antisemitisme

Donderdag 19 april, discussieavond over de bezetting van Palestina en het te pas en te onpas gebruik van het begrip antisemitisme met Jaap Hamburger en Daphne Meijer van Een Ander Joods Geluid.

19.30-21.30 uur in de Pijpenla, Openbare Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15.

De stichting Een Ander Joods Geluid (EAJG) is in 2001 ontstaan uit onvrede over de wijze van meningsvorming over de staat Israël in Joodse kring en daarbuiten.

EAJG is bezorgd over het uitblijven van vrede in het Midden-Oosten, over onderdrukking en discriminatie van Palestijnen en de gevolgen daarvan voor de Israëlische samenleving. Kritiek op Israël wordt al gauw vertaald als antisemitisch en tegen Israël. Elke vorm van begrip voor de Palestijnen brengt dan dat verwijt met zich mee.

Café Weltschmerz heeft op 30 maart 2018 op YouTube een video gepubliceerd met Stan van Houcke en Jaap Hamburger.

Ter verdere voorbereiding hieronder links naar voornamelijk recente artikelen.

Joden zijn moreel niet superieur

Al in mei 2005 schreef Jaap Hamburger in de Volkskrant dat het tijd wordt dat de niet-joodse ‘buitenwereld’ joden behandelt en bejegent als gewone burgers en aan de joodse gemeenschap geen bevoorrechte morele positie meer toekent.

Kritiekloze adoratie van Israël werkt als een boemerang

In de Volkskrant van 31 juli 2014 schrijft hij “Ik ben angstig dat die kritiekloze houding ten aanzien van Israël als een boemerang zal werken. Ik vrees die vorm van identificatie en ik zie met lede ogen dat van anderen, moslims voorop, op hoge toon verlangd wordt dat zij het onderscheid tussen ‘joden’ en ‘de staat Israël’ wel nauwgezet in acht nemen. De joodse instanties laten het hier zelf schromelijk afweten.”

Definitie van Antisemitisme

In het Parool van 16 maart 2018 betoogt hij dat door een omstreden definitie van antisemitisme te gebruiken in het Amsterdams Joods Akkoord partijen zich voor het Israëlische karretje laten spannen. Kritiek op het karakter en beleid van de staat Israël wordt als antisemitisme aangemerkt.

De redactie van het Nieuw Israëlitisch Weekblad schrijft in het artikel “Een anti-Joods geluid” op 22 maart 2018 dat dit volstrekte kolder is.

In het NRC van 30 maart 2018 schrijft Jaap Hamburger “Waarom mag FvD’er Annabel Nanninga over „mooie ovens” twitteren en moet partij Nida in de ban als ze Israël voor terreurstaat uitmaakt? CIDI heeft wat uit te leggen.”

BDS

In het Vredesmagazine 2017-1 stelt hij “Ik acht BDS op grond van het vorenstaande van een volstrekt ander moreel gehalte dan de Israëlische bezetting. BDS propageert geen geweld; de bezetting kan niet buiten geweld. BDS wil recht in de plaats stellen van macht; de bezetting stoelt op macht boven recht. BDS heeft als einddoel vrijheid en gelijkheid voor de Palestijnen; de bezetting heeft als einddoel annexatie van Palestijns gebied, permanente onderschikking en geleidelijke verdrijving van Palestijnen.” Samenvatting. Artikel.